[Gradence] Alleyway with Happiness

It’s Cat Day!!!

Artist: Đại Tiểu Miêu (Facebook/Blog/Taobao)

Translate: H-chan

Edit: H-chan

Pair: Graves x Credence

Tags: #Gradence #Doujinshi #Cat!Gradence

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Gal] Sổ tay sinh tồn của vật hi sinh

Designed by H-chan

SỔ TAY SINH TỒN CỦA VẬT HI SINH Tác giả: Nhất Đường Edit: Thanh Uyên, Su Su Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, nữ phụ văn, 1×1, HE Độ dài: 75 chương Ngày bắt đầu: 07/05/2016 Đôi lời. Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang bản edit đến nơi […]

via [Mau xuyên] Sổ tay sinh tồn của vật hi sinh — Noisy Team

[Gal] Truy hồn: Hiện trường tội ác

Designed by H-chan

TRUY HỒN: HIỆN TRƯỜNG TỘI ÁC Tác giả: Đường Huyền Edit: Luka, Lục Nguồn: Qidian Thể loại: Hiện đại, đô thị, trinh thám, huyền huyễn, linh dị, dị năng Độ dài: 98 chương 2 phiên ngoại Tốc độ: 1, 2 chương/ tuần Đôi lời. Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang […]

via [Hiện đại] Truy hồn: Hiện trường tội ác — Noisy Team