[Gradence] Daddy x Boy Shyshyshy

Author: Cơ trưởng nhà kế (thực ra xa lắm, tít bên Hường Quắc lận)

Pair: Percival Graves/Credence Barebone

Tags: #Gradence #Prompt #Preview? #Fanfic #NuôiLớnRồiThịt

Tiếp tục đọc

Advertisements