[Starker] Flower and Daisies

CÁI NÀY LÀ BASED ON TRUE STORY ĐÓ ÔI GIỒI ÔI TIM EM BAY HẾT RỒI TIM ƠI LÀ TIMMMMM!!!!

Artist: P16 (Lofter)

Translate: H-chan

Edit: H-chan

Pair: Peter x Tony

Tags: #Starker #Doujinshi #Moment #Video #OMYKOKORO

Tiếp tục đọc

Advertisements